Zbiór traktatów z zakresu prawa kanonicznego, filozofii i teologii

Pozycja

Tytuł

Zbiór traktatów z zakresu prawa kanonicznego, filozofii i teologii

Description

Łacina. 1386. Papier, perg. Praga? 27,5 × 21,5 cm. K. 137
Oprawa: Oprawa: deski dębowe, skóra jasna, ślady po dwóch zapięciach uszkowych z bolcami na górnej okładzinie, po pięć guzów rogowych na obu okładzinach. Wyklejki pergaminowe, obcięcia kart barwione na czerwono.
Warsztat nieznany, 4. ćwierć XIV w.
Wyklejka górnej okładziny: Chrystusa ukrzyżowany, rysunek piórkiem; nota własnościowa i sygnatura dawnej Państwowej i Uniwersyteckiej Biblioteki w Królewcu

Creator

Date Created

1386

Format

27,5 × 21,5 cm

Identifier

Biblioteka UMK, Rps 31/III

Is Part Of

Język

Łacina

Medium

Papier

Provenance

Rękopis mógł powstać w Pradze: w kolofonach kilku utworów podpisał się Jan Sweidenicz, być może tożsamy z Janem de Swedenicz (ze Świdnicy), który w 1383 r. wpisał się na wydział prawa Uniwersytetu Praskiego. Na początku XV w. należał do Johanna Albrechtau kanonika i dziekana kapituły katedralnej w Królewcu (1405), zmarłego po 1411 r., który przekazał go – wraz z całym swym księgozbiorem – bibliotece katedralnej. Cechą wyróżniającą kodeks 31 (a także 35) na tle całej kolekcji toruńskich rękopisów są wizerunki Chrystusa ukrzyżowanego wrysowane na wyklejkach. Wydaje się, że są one dziełem jednego autora, być może był nim właśnie Jan Albrechtau. Można z pewnością powiedzieć, że wyrażają one chrystocentryczną i pasyjną duchowość właściciela księgozbioru.
Po sekularyzacji państwa zakonnego, jeszcze przed połową XVI w., rękopis został przejęty wraz z całą biblioteką przez księcia Albrechta Hohenzollerna i umieszczony w bibliotece zamkowej w Królewcu. W bibliotece tej znalazło się jeszcze osiem innych kodeksów ze zbioru Jana Albrechtau. Trzy z nich znajdują się obecnie w Bibliotece UMK: Rps 35/III, 52/III, 75/III. Dalsze losy - zob. Lumen animae.

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Relation

Rights

Domena publiczna

Temat

Prawo kanoniczne; Eucharystia; medytacje moralno-filozoficzne; konstrukcja astrolabium; medytacje pasyjne; pouczenia dla kapłanów

Table Of Contents

1. k. 1r- 43v: Ioannes Beleth, Summa de ecclesiasticis officiis
2. k. 44r-88v: Innocentius papa III, De sacro altaris mysterio
3. k. 89r-96v: Ps.-Bernardus Claraevallensis, Meditationes piissimae de cognitione humanae conditionis
4. k. 97r-122v: Casus in Summam Henrici minoris de Merseburg
5. k. 123r-125r: De compositione astrolabii
6. k. 126r-134r: Guillelmus de Conchis (?), Moralium dogma philosophorum – abreviatio
7. k. 134v-137v: Medytacje pasyjne
8. k. 137v: Dicta de celebratione missae
9. Wyklejka dolnej okładki: Ps.-Bonaventura, Tabula ante celebrationem missae consideranda (schemat)

Typ

Rękopis

number of pages

K. 137

owner

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Zestawy pozycji

Rps 31/III, wyklejka górnej okładziny, rysunek Chrystus ukrzyżowany Rps 31/III, k. 2r Rps 31/III, k. 97r Rps 31/III, k. 43v, podpis skryptora: "Johannes Sweydenicz me scripsit"

Powiązane zasoby

Filtruj po właściwościach

Relation
Tytuł Alternatywna etykieta Klasa
Kazania o świętych Manuscript
Kolektarz brewiarzowy Manuscript
Statuty zakonu krzyżackiego Manuscript
Pasjonał Manuscript
Apokalypse Manuscript
Komentarz do 4. księgi Sentencji Piotra Lombarda Manuscript