Komentarz do Ewangelii wg św. Jana

Pozycja

Tytuł

Komentarz do Ewangelii wg św. Jana

Alternative Title

Commentarius in Evangelium s. Ioannis

Description

Łacina. 1384. Papier. Praga lub Królewiec. 29,5 x 20,5 cm. K. 176.
Zdobienia: k. 1ra: inicjał filigranowy E(cce), o wys. 4 wersów, dwubarwny (czerwono-czarny).
Oprawa: deski bukowe, skóra biała, dwa zapięcia uszkowe z bolcami na górnej okładzinie (zachowane szczątkowo), po pięć guzów mosiężnych i żelaznych na obu okładzinach (brak guza w prawym górnym narożniku górnej okładziny), u dołu dolnej okładziny ślad po katenacji.
Warsztat nieznany, lata 80. XIV w.
Wyklejka górnej okładziny – rysunek Chrystus ukrzyżowany, nota: "Hoc volumen reliquit frater Johannes Albrechtow ecclesie sue Sambiensi" (brat Jan Albrechtau legował tę księgę bibliotece katedralnej w Królewcu) i sygnatura Państwowej i Uniwersyteckiej Biblioteki w Królewcu

Creator

Date Created

1384

Format

29,5 x 20,5 cm

Identifier

Biblioteka UMK, Rps 35/III

Is Part Of

Język

Łacina

Medium

Papier

Provenance

Rękopis powstał w 1384 r. w Pradze lub w Królewcu. Za tym pierwszym ośrodkiem przemawia rysunek Chrystus ukrzyżowanego o cechach stylistycznych malarstwa czeskiego. Jednolitość stylistyczna i kolorystyczna zdobień (rysunek Ukrzyżowanie, inicjały, rubrowanie) pozwala przypuszczać, że kodeks został przepisany i ozdobiony przez jedną osobę – być może skryptorem był Jan Albrechtau, późniejszy kanonik i dziekan kapituły sambijskiej (zm. po 1411), który przekazał go – wraz z całym swym księgozbiorem – bibliotece katedralnej w Królewcu. Dopiski i rączki na marginesach pozwalają sądzić, że rękopis był wykorzystywany przy głoszeniu kazań.
Po rozwiązaniu zakonu krzyżackiego przez ostatniego wielkiego mistrza: Albrechta Hohenzollerna i sekularyzacji państwa zakonnego, w latach 40. XVI w. rękopis (wraz z całą biblioteką katedralną) został przejęty przez księcia Albrechta i umieszczony w bibliotece zamkowej. Dalsze losy - zob. Lumen animae
Z księgozbioru Jana Albrechtau pochodzą także trzy inne rękopisy znajdujące się w toruńskiej Bibliotece Uniwersyteckiej: kolekcja tekstów z zakresu prawa kanonicznego, filozofii i teologii (Rps 31/III), Homilie papieża Grzegorza Wielkiego i inne pisma ascetyczne (Rps 52/III) oraz zbiór historii biblijnych, przysłów i cytatów (Rps 75/III).

Publisher

Relation

Rękopisy z księgozbioru Jana Albrechtau: Biblioteka UMK, Rps 31/III, Rps 75/III

Rights

Domena publiczna

Temat

Ewangelia św. Jana

Table Of Contents

1. k. 1r-175v: Bonaventura, Commentarius in Evangelium s. Ioannis

Typ

Rękopis

number of pages


K. 176

owner

Zestawy pozycji

Rps 35/III, wyklejka górnej okładziny Rps 35/III, k. 1r Rps 35/III, k. 93r, nota marginalna: Dominica Misericordias