Zbiór historii biblijnych, przysłów i cytatów

Pozycja

Tytuł

Zbiór historii biblijnych, przysłów i cytatów

Description

Łacina. 1388. Pergamin. Papier. Królewiec? 28,5 × 21 cm. K. 218 + I.
Oprawa: deski dębowe, skóra wiśniowa, po pięć guzów rogowych na obu okładzinach (brak dwóch guzów na górnej okładzinie), dwa zapięcia uszkowe na skórzanych paskach z bolcami na górnej okładzinie (zachowany jeden bolec i jeden luźny pasek z uszkiem), przy górnej krawędzi dolnej okładziny łańcuch (uszko mocujące, 5 ogniw, pierścień mocujący).
Prusy Krzyżackie, koniec XIV w.

Creator

Date Created

1388

Format

28,5 × 21 cm.

Identifier

Biblioteka UMK, Rps 75/III

Is Part Of

Język

Łacina, j. niemiecki

Medium

Papier, pergamin

Provenance

Rękopis powstał przypuszczalnie w środowisku duchownych związanych w katedrą w Królewcu.
Był własnością Johanna Albrechtau kanonika i dziekana kapituły sambijskiej (1405), zmarłego po 1411 r., który przekazał go – wraz z całym swym księgozbiorem – bibliotece katedralnej w Królewcu. Po rozwiązaniu kapituły i sekularyzacji jej dóbr, jeszcze przed połową XVI w., rękopis został przejęty wraz z całą biblioteką katedralną przez księcia Albrechta Hohenzollerna i umieszczony w bibliotece zamkowej. W bibliotece tej znalazło się jeszcze osiem innych kodeksów ze zbioru Jana Albrechtau. Trzy z nich znajdują się obecnie w Bibliotece UMK: Rps 35/III, 52/III, 75/III. Dalsze losy - zob. Lumen animae.

Publisher

Rights

Domena publiczna

Temat

Historie biblijne; cytaty, przysłowia, wierszyki moralizatorskie; gospodarstwo wiejskie; pieśń mistyczna o Trójcy Świętej

Table Of Contents

1. k. 1ra-86va: Petrus Riga, Aurora
2. k. 86va-87v: Zbiór wierszy i cytatów
3. k. 87v: Landesverordnung über die Heiligung des Sonntages und Bestrafung unordentlichen Lebens, Marienburg 6 XI 1418
4. k. 88r-97r: Petrus Pictaviensis, Compendium historiae in genealogia Christi
5. k. 97v-98r: Honorius Augustodunensis, Gemma animae, r. 193-197 (o tonsurze duchownych)
6. k. 98rv: De decem praeceptis (o Dziesięciu Przykazaniach)
7. k. 101r-105r: Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica (w tłumaczeniu Rufina z Akwilei), fragment
8. k. 105v-107v: Petrus de Crescentiis, Ruralia commoda, księga 12
9. k. 107v-108v: Granum sinapis z łacińskim komentarzem
10. k. 112r-151v: Petrus Comestor, Historia Evangelica
11. k. 159v: Siedem grzechów głównych wraz z pochodnymi (łac.-niem.)
12. k. 160r-195r: Petrus Pictaviensis, Historia libri Actuum Apostolorum
13. k. 195r-218v: Augustinus Hipponenesis, De consensu Evangelistarum libri quatuor (streszczenie)

Typ

Rękopis

number of pages

K. 218 + I

owner

Zestawy pozycji

Biblioteka UMK, Rps 75/III, k. 86v, wierszyki kończące Aurorę Piotra Rigi Biblioteka UMK, Rps 75/III, k. 107v, Granum sinapis (mistyczna pieśń o Trójcy Świętej) Biblioteka UMK, Rps 75/III, k. 159v, diagram ukazujący siedem grzechów głównych wraz z pochodnymi