Kolekcja rękopisów średniowiecznych - opowieść cyfrowa

Pozycja

Tytuł

Kolekcja rękopisów średniowiecznych - opowieść cyfrowa

Description

Digital storytelling nt. wystawy "O pożytkach z ksiąg cyfrowych"

Creator

Dominik Piotrowski

Medium

Wideo

Typ

Film

Rights

Zestawy pozycji

Kolekcja rękopisów średniowiecznych - opowieść cyfrowa