O wystawie

Wystawa cyfrowa utworzona została przez dr Martę Czyżak (Oddział Zbiorów Specjalnych BU) i dr. Dominika M. Piotrowskiego (Oddział Informacji BU). Zdjęcia wykonał Piotr Kurek (Sekcja Digitalizacji i Zasobów Cyfrowych BU). 

Ekspozycja bazuje na kolekcji rękopisów średniowiecznych digitalizowanych w ramach projektu Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju oraz aplikacji Omeka S.

Wystawa zawiera powiązane otwarte dane (Linked Open Data). 

Poprzedni