Drodzy Czytelnicy

Wystawę naszą kierujemy do studentów i nauczycieli historii, historii sztuki, archiwistyki, adeptów nauk o mediach i komunikacji społecznej oraz wszystkich zainteresowanych spuścizną rękopiśmienną średniowiecza. 

Przedstawione trzy opowieści to przykładowe fabuły osnute w oparciu o 14 wybranych rękopisów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. 

Wystawa prezentuje bogactwo treści i dekoracji średniowiecznych kodeksów. Chcieliśmy także pokazać możliwości badawcze jakie oferują rękopisy tak w zakresie swej (niejednokrotnie!) różnorodnej zawartości, jak zdobień, opraw oraz zmiennych kolei losów. 

Następny