Hoppen Jerzy

Pozycja

Tytuł

Hoppen Jerzy

Imię

Jerzy

Nazwisko

Hoppen

Data urodzin

1891

Miejsce urodzenia

Kowno
Równe

Data śmierci

1969

Miejsce śmierci

Toruń

Płeć

mężczyzna

Biografia

Grafik, malarz, konserwator, pedagog. Jeden z czołowych artystów wileńskich okresu międzywojennego. Wychował wiele pokoleń plastyków najpierw w Wilnie na Uniwersytecie Stefana Batorego następnie w Toruniu na WSP Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, będąc wieloletnim dziekanem tego Wydziału oraz kierownikiem katedry grafiki. Odegrał ogromną rolę w rozwoju grafiki wileńskiej, która stała się charakterystyczna i inna niż w pozostałych ośrodkach Polski.
Wraz z Edwardem Kuczyńskim przyczynił się w zasadniczy sposób do rozwoju grafiki toruńskiej z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.
Warsztat swój doskonalił studiując w Petersburgu, kopiując w galeriach Ermitażu dawnych mistrzów m.in. Velazqueza, Rembrandta, van Dycka, czy Gabriela Metsu.
Grafiką zainteresował się w Kazaniu, gdzie trafił podczas rewolucji w 1917. To tam powstały jego pierwsze drzeworyty.
Do Polski wrócił w 1921 i zamieszkał w Wilnie. Rozpoczął tu studia na WSP USB. Został członkiem Wileńskiego Towarzystwa Artystów Plastyków i przez czternaście lat był jego wiceprezesem (1925 - 1939). W latach 1921 - 1922 uczył rysunku w prowadzonej przez Towarzystwo Szkole Rysunkowej.
Studia na WSP USB rozpoczął w 1921, a ukończył je formalnie dopiero w 1934 otrzymując dyplom artysty malarza. W międzyczasie prowadził działalność dydaktyczną i artystyczną. Uczył w Gimnazjum im. Lelewela rysunku i geometrii wykreślnej. Przebywał również w Paryżu (1924/1925). Uczęszczał tam do Akademii Collarossi na prywatne lekcje grafiki i rysunku, a także kopiował w Luwrze dzieła van Dycka. W latach 1927 - 1931 był dyrektorem nowo powstałej Szkoły Rzemiosł Artystycznych. Następnie został powołany na stanowisko kierownika Zakładu Grafiki WSP USB.
W roku 1937 habilitował się i do momentu zamknięcia Uniwersytetu (15.XII 1939) pozostawał jako docent na stanowisku kierownika Zakładu Grafiki.
Do Torunia przybył w 1946 i objął tu Katedrę Grafiki na WSP UMK. Kierował nią najpierw z tytułem docenta, następnie od 1951 profesora nadzwyczajnego do roku 1961, kiedy to przeszedł na emeryturę. W latach 1946 - 1948 oraz 1951 - 1952 pełnił też na WSP UMK obowiązki prodziekana a w latach 1956 - 1958 dziekana.
Hoppen był doskonałym artystą, wytrawnym grafikiem, malarzem, historykiem i konserwatorem. Barokowa i klasycystyczna architektura wileńska stała się głównym motywem jego prac graficznych. Udało mu się zgromadzić ogromną dokumentację fotograficzną dotyczącą Wilna i Wileńszczyzny. Ogłosił mnóstwo referatów i opublikował szereg przyczynków dotyczących sztuki tego regionu. Podejmował również liczne prace konserwatorsko - inwentaryzatorskie wileńskich zabytków, wykonywał polichromie i malowidła ścienne w kościołach Wilna i okolic. Po wojnie malowidła ścienne wykonał w kościele św. Ducha w Toruniu.
Za swoją działalność artystyczną na polu malarstwa i grafiki otrzymał wiele nagród. Jego prace zakupione zostały przez British Museum w Londynie, Kupferstich - Kabinett w Berlinie, Bibliothèque Nationale w Paryżu oraz Muzeum w Pradze i Gabinet Rycin BUW

Wizerunek

Dzieła

Afiliacja

Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie
Wydział Sztuk Pięknych

Zestawy pozycji

Hoppen Jerzy

Powiązane zasoby

Filtruj po właściwościach

Creator
Tytuł Alternatywna etykieta Klasa
Wilno wyzwolone Twórca Image