Opowieść o Opiekunie Cyfrowym (OC)

Nastała era informacji i maszyn cyfrowych. Dane kulturowe - cyfrowe obiekty i metadane - stały się szczególnie interesujące dla społeczeństwa, nauki, edukacji i turystyki. W takim środowisku działa Opiekun Cyfrowy. Jego celem jest promocja i zwiększenie dostępności do kolekcji dziedzictwa kulturowego, a zwłaszcza cyfrowych zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Aby sprostać zadaniu, OC współpracuje ze specjalistami, informatykami, badaczami i społecznościami. Korzysta z zasobów Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, posługuje się otwartymi narzędziami i snuje cyfrowe opowieści. Wiąże informacje z danymi oraz współtworzy kolekcje tematyczne i wystawy. Pewnego dnia OC postanowił podzielić się swoją wiedzą i jął organizować niniejszy zasób. Jeśli więc posiadasz ciekawy umysł, studiujesz lub nauczasz, udzielasz się społecznie bądź oprowadzasz po miejscach pięknych - kliknij "Następny"!

Następny