Archiwum Poznańskich

Fotografie upublicznione przez Bibliotekę UKW w ramach projektu. Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko–pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju / dr Aldona Chlewicka-Mączyńska

Archiwum Wandy i Karola Poznańskich to obejmujący 200 jednostek zbiór dokumentów, korespondencji, notatek, fotografii, wycinków prasowych i dzieł sztuki podarowanych Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przez Wandę Poznańską (1898-2003) – wdowę po dyplomacie Karolu Poznańskim (1893-1971). 

Archiwalia Biblioteki UKW opublikowane w ramach projektu Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju / Joanna Kosmeja

Spuścizna obejmuje dokumenty związane przede wszystkim ze służbą dyplomatyczną okresu międzywojennego i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Zarówno Karol Poznański, jako konsul generalny II RP w Paryżu (1927–1934) i Londynie (1934–1945), jak i jego żona (pracownik polskiego parlamentu) uczestniczyli w kluczowych europejskich wydarzeniach, m.in. rokowaniach polsko-sowieckich w Rydze, konferencjach w Lozannie, Genui. Ich śladem są m.in. nadbitka Traktatu Ryskiego, listy komisyjne, akredytywy, nominacje na urzędy konsularne, wizy i paszporty dyplomatyczne.

Paszport dyplomatyczny Karola Poznańskiego Konsula Generalnego RP oraz jego córki Magdaleny,

List uwierzytelniający/akredytacyjny dla Konsula Generalnego RP w Paryżu – Karola Poznańskiego

Ogromną wartość mają przedwojenne fotografie dokumentujące służbę dyplomatyczną (konferencje, spotkania, uroczystości), jak i życie prywatne (bale, rauty), czy aktywną działalność emigracji w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, m.in. artykuły pisane przez Wandę Poznańską dla Radia Wolna Europa. Zbiór stanowi wyjątkowe, niezwykle ciekawe i unikatowe źródło do badań nad dziejami polskiej dyplomacji oraz emigracji. 

Index wybranych fotografii
Poprzedni Następny