Archiwum rodziny Trajtlerów

Archiwum rodzinne Józefa Szügyi Trajtlera (1877-1923), naczelnika kolejowego Urzędu Ruchu w Bydgoszczy, obejmuje dokumenty, listy, fotografie, rękopisy i album rodzinny Te łącznie 200 jednostek zgromadziła Cecylia z Bajewskich Trajtler (1879-1969), żona Józefa, inżyniera węgierskiego pochodzenia, specjalisty w dziedzinie budowy linii kolejowych.

Józef Trajtler Szügyi przy odbudowie mostu kolejowego

Józef Trajtler, pod wpływem żony, w 1920 r. przeniósł się do Polski. W Bydgoszczy organizował służbę kolejową, nie dopuszczając do wywiezienia sprzętu i taborów przez Niemców. Na archiwum składają się dokumenty (potwierdzenie szlachectwa, paszporty, pozwolenia przejazdu), wspomnienia (Józefa Trajtlera z podróży do Polski, w tym wykaz Polaków wracających z emigracji i pamiętniki córki Izabelli Dębickiej od czasów dzieciństwa w Konijc), pocztówki, m.in. z Bydgoszczy i okolic, jak również fotografie.

Izabella Trajtler

Józef Szügyi Trajtler

Johanna Catharina markiza Boussifait de Mericourt

Wykaz osób jadących I transportem 22 lipca 1920

Ten ostatni zasób jest szczególnie cenny i unikatowy. Przedstawia członków rodziny Cecylii i Józefa Trajtlerów, m.in.:

Unikatami są: album z fotografiami Józefa Trajtlera z obszarów Bośni i Hercegowiny z czasów budowy linii kolejowych oraz Grafostatica - notatki z wykładów Antala Khendrla na Politechnice Budapesztańskiej. Dokumenty zostały udostępnione przez wnuczkę Józefa Trajtlera, germanistkę, tłumaczkę prozy Güntera Grassa, prof. Halinę Stasiak.

Fotografie upublicznione przez Bibliotekę UKW w ramach projektu. Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko–pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju / dr Aldona Chlewicka-Mączyńska

Poprzedni Następny