Czasopisma regionalne

Dzień Pomorski: bezpartyjne pismo codzienne. 1931. R. 3. Nr 3. s. 1. 

Sprawozdanie Korporacji Zakładów Graficznych i Wydawniczych na Województwo Pomorskie za rok 1936/37; Przemysł Graficzny na Pomorzu 1937.

Czasopisma są ważnym elementem zbiorów bibliotecznych, szczególnie istotnym w bibliotekach naukowych. Zasób Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu to ponad 50 tys. tytułów czasopism, prawie 650 tys. woluminów. Oprócz bieżących czasopism naukowych i popularno-naukowych, tak bardzo potrzebnych w procesie studiów, ważną rolę odgrywają periodyki dawne, które są cennym źródłem do badań z różnych dziedzin nauki. W Bibliotece Uniwersyteckiej zgromadzono bogaty, chociaż nie kompletny zbiór czasopism regionalnych i lokalnych ukazujących się w XIX i I połowie XX w. Wśród nich na uwagę zasługuje prasa codzienna, a także sprawozdania instytucji działających we wspomnianym okresie w Toruniu i w szeroko pojętym regionie pomorskim. 

Spośród tego typu wydawnictw ramach projektu wybrano 1 800 obiektów gazety regionalnej, 500 sprawozdań instytucji działających w regionie w XIX i I połowie XX w. oraz 70 sprawozdań Towarzystwa Naukowego w Toruniu z lat 1947-2016. W grupie pierwszej znalazł się Dzień Pomorski: bezpartyjne pismo codzienne, wydawane w Toruniu w latach 1929-1936 przez utworzoną w 1929 r. Pomorską Spółdzielnię Wydawniczą, wspierające propagandowo Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem i cieszące się poparciem wojewody pomorskiego Wiktora Lamota. Wojewoda aktywnie wspierał dziennik, wprowadzając na przykład wśród urzędników obowiązek prenumeraty czy podejmując zobowiązanie do zamieszczania odpłatnych ogłoszeń urzędowych. Do roku 1931 redaktorem naczelnym pisma był Adam Piskozub, znany również jako Adam Brzeg. Trudności finansowe w 1936 r. spowodowały upadek Spółdzielni. Władzom wojewódzkim zależało jednak bardzo na kontynuacji gazety. W tej sytuacji utworzyły nową Spółdzielnię Wydawniczą "Gryf" i zmieniły tytuł periodyku na Dzień Pomorza. Na niewiele się to zdało, gdyż w roku 1938 - także z powodów finansowych - tak tytuł, jak i wydawnictwo zostały zamknięte. Powstała wówczas Narodowa Spółka Wydawnicza, która od czerwca 1938 r. do wybuchu wojny wydawała Gazetę Pomorską - organ Obozu Zjednoczenia Narodowego na Pomorzu. 

Sprawozdanie Towarzystwa Wystaw i Targów w Gdyni za Rok 1937.

Sprawozdanie Administracyjne Starostwa Brodnickiego za rok 1920 i za rok 1921.

Sprawozdanie z Administracji Komunalnej Powiatu Toruńskiego Wiejskiego za rok 1922.

Na uwagę zasługują również sprawozdania i budżety instytucji administracyjnych z różnych miast regionu, m.in. Brodnicy, Chojnic, Grudziądza, Torunia, czy Tucholi, sprawozdania instytucji społecznych i kulturalnych, spisy urzędników, a także sprawozdania zakładów przemysłowych działających w regionie od XIX do I połowy XX w. Warto tu wymienić choćby Sprawozdanie Wojewody Pomorskiego…, Sprawozdanie Administracyjne Wydziału Powiatowego w Toruniu, Spis Urzędników i Funkcjonariuszów Niższych Województwa Pomorskiego z etatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czy Sprawozdanie Towarzystwa Wystaw i Targów w Gdyni. 

Towarzystwa Naukowego w Toruniu - utworzonego w 1875 r. i skupiającego pierwotnie kilkunastu ziemian, osoby duchowne z księdzem Stanisławem Kujotem na czele oraz lekarzy, a wśród nich późniejszego słynnego chirurga Ludwika Rydygiera. Towarzystwo od początku działalności stawiało sobie za cel prowadzenie badań w różnych dziedzinach wiedzy i ich popularyzację. Aktualnie organizuje liczne sesje i konferencje naukowe oraz prowadzi bogatą działalność wydawniczą. Warto wspomnieć m.in. serie wydawnicze: Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Fontes, Zapiski Historyczne: kwartalnik poświęcony historii Pomorza i publikowaną w nich od 1960 r. Bibliografię Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku, a także wydawnictwa pozaseryjne: wielotomową Historię Torunia, czy album Toruń - miasto i ludzie na dawnej fotografii (do 1939 roku). Udostępnione w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu ukazują się corocznie od 1948 r. do chwili obecnej i zawierają informacje biograficzne o członkach wydziałów Towarzystwa oraz streszczenia prac referowanych na poszczególnych wydziałach i komisjach. 

Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1947-1948, nr 1 , s 1.

Spis Urzędników i Funkcjonariuszów Niższych Województwa Pomorskiego z etatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wedłud stanu z dnia 31 grudnia 1929 r., s. 1.

Sprawozdanie za Rok Obrachunkowy 1921-1922 / Herzfeld & Victorius Tow. Akc. w Grudziądzu, s. 1.

Poprzedni Następny