Dziedzictwo Kresów Wschodnich

"Zwycięstwo będzie Twoją nagrodą..." Losy żołnierzy AK na Wileńszczyźnie w dokumentach Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich / Barbara Maklakiewicz

Kolekcja Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich, licząca 2 tys. jednostek,  obejmuje Archiwum Stanisława Kiałki - żołnierza września 1939 r., oficera Armii Krajowej, sybiraka, historyka, po wojnie dokumentalisty polskiego czynu zbrojnego na Wileńszczyźnie. Składają się na nie m.in. odręczne notatki i plany operacji „Ostra Brama”, przeprowadzonej w lipcu 1944 r. przez żołnierzy AK, bogata korespondencja Stanisława Kiałki z uczestnikami działań zbrojnych na Wileńszczyźnie oraz liczne fotografie, m.in. unikatowe zdjęcia z Gułagu w Workucie, gdzie Stanisław Kiałka był więziony w latach 1945-1956. 

Drugi zbiór to odpowiedzi na ankietę do Słownika Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, wydanego przez bydgoski oddział Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Zasób stanowią odręcznie pisane życiorysy, opisy przebiegu działalności w AK, kserokopie dokumentów poświadczających działalność w Armii Krajowej oraz fotografie żołnierzy.

[Workuta 20]

[Workuta 29]

[Workuta 4]

Wśród dokumentów kilkuset osób znajdują się, m.in. ankieta i fotografie Kazimierza Augustowskiego - Komendanta Bazy Okręgu Wileńskiego i Nowogrodzkiego przy Komendzie Głównej AK, uczestnika powstania warszawskiego w szeregach batalionu Czata 49, więzionego przez Niemców w stalagu Zeithain, ankieta i fotografia Michała Bałasza - polskiego architekta, specjalisty budownictwa sakralnego, katolickiego i prawosławnego oraz fotografie por. Antoniego Burzyńskiego (1911-1943) ps. Kmicic, dowódcy pierwszego polskiego oddziału partyzanckiego na Wileńszczyźnie, zamordowanego przez żołnierzy radzieckich w 1943 r. 

Bronisław Bobrowicz (1920-1984) "Grzybek" - [biografia]

Józef Bujnowski

Fotografie upublicznione przez Bibliotekę UKW w ramach projektu. Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko–pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju / dr Aldona Chlewicka-Mączyńska

Archiwalia Biblioteki UKW opublikowane w ramach projektu Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju / Joanna Kosmeja

Poprzedni Następny