Dziedzictwo kulturowe UKW

W ramach projektu opublikowano cyfrowo 500 jednostek zbiorów specjalnych znajdujących się w posiadaniu Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Złożyły się na nie starodruki i grafiki. 

Zbiory specjalne Biblioteki UKW zdigitalizowane w projekcie POPC / Anna Dąbka-Dreżewska

Objętościowo największa jest pozycja zawierająca ponad 100 współoprawnych druków ulotnych z XVIII w., w tym druki urzędowe, mowy na sejm, odezwy, projekty, dokumenty sądowe, wykazy. Rozpoczyna je Dekreta w sprawie J. O. Xiążęcia Jmci Czartoryskiego Generała Ziem Podolskich, z urodzonym Ryxem Starostą Piaseczynskim y innemi w Sądach Marszałkowskich Koronnych Kryminalnych 1785 roku zapadłe, a dalej można znaleźć m.in. Opisanie ułożenia Akademii przez J. O. Xcia Jmosci Wirtembergskiego w Sztuttgardzie, Rachunek Wiele Srebro w Piastrach z Hollandyi sprowadzone tu w Warszawie kosztować będzie, Regestr: Mssyonarzow zmarłych przy końcu Roku 1790. i w biegu Roku 1791. 

Opisanie Ułozenia Akademii przez J. O. Xcia Jmosci Wirtembergskiego w Sztuttgardzie Załozoney - s. 1.

Rachunek Wiele Srebro w Piastrach z Hollandyi sprowadzone tu w Warszawie kosztować będzie - s. 1.

Regestr : Mssyonarzow zmarłych przy końcu Roku 1790. i w biegu Roku 1791 - s. 1.

Litografia Juliusa Gottheila (1810-1868) przedstawiająca restaurację w Szczecinie.   

Spośród prac ikonograficznych uwagę zwraca 12 litografii pochodzących z Albumu von Stettin und Umgebung, opublikowanego w 1857 r. przez oficynę F. Waldowa. Autor prac, Julius Gottheil (1810-1868) uwiecznił dawne widoki Szczecina, statki, pojazdy, place, hotele, restaurację i teatr letni. 

Poprzedni Następny