Zbiory kartograficzne

Dziewiętnastowieczne mapy i atlasy obejmujące obszar Polski / Małgorzata Kozieł

Zbiory kartograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu obejmują: mapy, atlasy, globusy oraz wydawnictwa kartograficzne: książki i czasopisma dotyczące historii i teorii kartografii, a także inne materiały pomocnicze jak słowniki geograficzne i językowe, bibliografie, drukowane katalogi, biografie, encyklopedie. Gromadzenie jest ukierunkowane na jednostki dotyczące obszaru Polski północnej, rejonu morza Bałtyckiego i obszarów należących w przeszłości do Polski, ale zbiór nie jest ograniczony terytorialnie, czasowo i językowo.

Pod względem chronologicznym są to druki od XV w. po współczesność. Tematycznie obejmują mapy i atlasy ogólnogeograficzne, kartografię astronomiczną, historyczną, demograficzną, komunikacyjną, a także szczegółowe mapy topograficzne, hydrograficzne i sozologiczne. Stan księgozbioru na koniec 2019 r. to 21 976 pozycji inwentarzowych w tym: 2 024 atlasów, 11 732 map i 8 218 map sekcyjnych, 2 globusy. 

Najcenniejszy i najstarszy zasób Sekcji Kartograficznej – zbiór map i atlasów wydanych przed 1801 r. - w liczbie 74 atlasy i 150 map – może być interesujący przede wszystkim dla historyków kartografii. Dzieła Marco Beneventano, Agnese Batisty, Gerarda Merkatora, Sebastiana Münstera, Abrahama Orteliusa, a także Hondiuszów, Blaeu'w, Hommanów i innych wybitnych kartografów. 

Posiadamy m.in.: 

W ramach projektu ze zbiorów kartograficznych toruńskiej Biblioteki Uniwersyteckiej wykonano opisy bibliograficzne i skany 50 map i 5 atlasów. Wybrane obiekty zostały wydane w XIX w. i obejmują obszary znajdujące się w historycznych i obecnych granicach Polski. Są to m.in.: atlasy Joachima Lelewela, mapy Leonarda Chodźki, Jana Nipanicza, Juliusza Kolberga. 

Index wybranych zbiorów kartograficznych
Poprzedni Następny