Muzykalia

Dziedzictwo muzyczne Pomorza i Kujaw w projekcie POPC / Ilona Lewandowska

W zbiorach muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu są gromadzone rękopisy i druki utworów muzycznych, dokumenty dźwiękowe i audiowizualne. W ramach projektu zdigitalizowano i udostępniono 350 muzykaliów. Wyselekcjonowano materiał nutowy pochodzący z tzw. zbiorów zabezpieczonych, cimelia i Pomeranica z XIX w., a także rękopiśmienną spuściznę kompozytorską Zygmunta Moczyńskiego (1871-1940).

Wśród cimeliów szczególnie cenna jest kolekcja dziewiętnastowiecznych edycji dzieł Fryderyka Chopina z naniesieniami ołówkowymi „typu Chopinowskiego”, a także rzadka edycja utworu Stanisława Moniuszki. Toruński zbiór chopinianów zawiera ponad 70 egzemplarzy pierwszych wydań. W sześciu wydawnictwach (Nokturny op. 9, 15, 27, Mazurki op. 41, Sonata op. 35 i Mazurki op. 50) znajdują się ołówkowe adnotacje kompozytora, które zostały poddane szczegółowej analizie graficznej i merytorycznej oraz porównane z naniesieniami Chopina w egzemplarzach o niekwestionowanej autentyczności przez współredaktora wszystkich tomów Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina, dra hab. Pawła Kamińskiego.

Trzy Śpiewy z krotochwili Nowy Don Kiszot czyli Sto Szalenstw

Polonez : skomponowany na fortepian przez znakomitego i znanego artystę rodaka : dzieło pośmiertne - s. tyt.

Trois nocturnes pour le pianoforte : composés et dédiés à madame la Camille Pleyel : Oeuvre 9 - s. 6-7.

Pośród Pomeraniców uwagę zwracają dwa okolicznościowe druki nutowe wydane w Toruniu w drugiej połowie XIX w. Druki i rękopisy nutowe z tzw. zbiorów zabezpieczonych obejmują wybrane zespoły proweniencyjne z terenów historycznych Polski Północnej od Szczecina po Królewiec. Zaprezentowane zostały m.in. nuty z księgozbiorów byłych niemieckich bibliotek podworskich i kolekcjonerskich, a także materiał nutowy pedagogów i kompozytorów związanych z Kujawami i Pomorzem Zachodnim.

Jubel-Klaenge : Walzer zur Feier des dreihundertjaehrigen Jubilaeums des Thorner Gymnasiums : Op. 3 - s. 2-3

Auf der Thorner Strassenbahn : Scherz-Gavotte für Pianoforte : Op. 83. - s. tyt.

Hymn Pomorza : [na chór mieszany z fortepianem]

Kolekcja rękopisów muzycznych Zygmunta Moczyńskiego, nestora pomorskich kompozytorów, obejmuje twórczość o charakterze świeckim, narodowo-patriotycznym i kantatowo-oratoryjnym.  Wielu z zachowanych rękopisów nie wydano drukiem.

Poprzedni Następny