Kolekcja negatywów Wacława Górskiego

O kolekcji Wacława Górskiego i zasobie Archiwum UMK słów kilka / Anna Supruniuk

Spuścizna Wacława Górskiego, znakomitego toruńskiego fotografika, jest kolekcją unikatowych fotografii, bezcennych dla historyków i historyków sztuki, studentów konserwacji, muzealnictwa, ochrony dóbr kultury i artystów. Materiały przekazane do Archiwum UMK pochodzą z lat 1960–2002 i liczą ponad 5 tys. jednostek inwentarzowych negatywów w różnym formacie (35 mm, 6 x 7 cm, 8 x 11 cm, 9 x 12 cm). 

Ich autor, absolwent historii na UMK, fotograf-dokumentalista, w latach 1972–2002 był związany z Instytutem Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK jako pracownik, a w latach 1980–2002 jako kierownik Pracowni Fotografii Dokumentalnej tego Instytutu. Podobnie jak niegdyś Jan Bułhak na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, W. Górski przez wiele lat na UMK prowadził zajęcia z fotografii dokumentalnej, m.in. ze studentami konserwacji, muzealnictwa i ochrony dóbr kultury. Wykorzystywał na tych zajęciach dokumentację, którą sam wykonał pracując dla Ośrodka Dokumentacji Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki, robiąc m.in. inwentaryzację fotograficzno-pomiarową złotnictwa na Pomorzu. Umiejętności jakie nabył w tej specjalistycznej profesji sprawiły, że jego fotografie były publikowane w wielu albumach i pracach naukowych związanych z ochroną zabytków czy badaniami nad sztuką. Prócz dobrego opanowania warsztatu fotograficznego, posiadł też dużą wiedzę z historii sztuki i umiejętność zastosowania jej w praktyce. 

Index wybranych fotografii

W przekazanej do Archiwum UMK dokumentacji odnaleźć można zarówno fotografie pomników architektury z różnych zakątków Polski (Szczecin, Frombork, Malbork, Poznań, Warszawa, Kraków, Wieliczka), jak i zdjęcia zabytkowych budowli znajdujących się w Czechach, na Morawach czy Ukrainie. Są to materiały przedstawiające bryły pałaców biskupich, kościołów czy klasztorów i ich elewacje, ale też szczegółową dokumentację ich wnętrz i wyposażenia (ołtarzy, portali, prezbiteriów, nagrobków, malowideł, witraży), detali architektonicznych, takich jak: maszkarony, fryzy, ornamenty, płaskorzeźby, reliefy, sztukaterie, figury. Wśród negatywów znajduje się też dokumentacja fotograficzna Kanału Augustowskiego, cmentarza żydowskiego w Lesku, zamków krzyżackich (w Działdowie, Barczewie, Bierzgłowie, Człuchowie, Kwidzynie) oraz dokumentacja obiektów i zbiorów zabytkowych przechowywanych w muzeach i bibliotekach (np. rękopisy, starodruki i ich oprawy czy rzemiosło artystyczne). 

Poprzedni Następny