O projekcie

Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju. Wspomnienia o autorce projektu pani Bożenie Bednarek-Michalskiej / dr Anna Karolina Zawada

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu oraz Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to biblioteki naukowe dysponujące łącznie niemal 4 mln księgozbiorem. Istotną część tego zbioru stanowią materiały o wysokim stopniu unikatowości i ogromnym znaczeniu dla badań naukowych, dydaktyki akademickiej i dziedzictwa regionu. Biblioteka XXI wieku to miejsce spotkań tradycji z nowoczesnością. Dlatego też obydwie instytucje postanowiły ucyfrowić i upowszechnić w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej 28 tys. nowych, nigdzie wcześniej nie udostępnianych elektronicznie, materiałów. Ponadto zaplanowały poszerzenie otwartej naukowej bazy źródłowej o 15 tys. elektronicznych opisów bibliograficznych, by uzyskać trwały i bezpłatny dostęp do łącznie 43 tys. dokumentów cyfrowych stanowiących zasoby nauki i nadać im znaczny potencjał ponownego wykorzystania. W tym celu powstał projekt, na którego realizację Centrum Projektów Polska Cyfrowa przyznało dotację w wysokości 4 599 042,05 zł. Na kwotę tę składają się środki z funduszy europejskich w wysokości 3 892 169,28 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 706 872,77 zł. Projekt został przyjęty w naborze nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 dla Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Czas realizacji projektu zaplanowano od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2021 r. 

Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju. Podsumowanie projektu / dr Anna Karolina Zawada

W wyniku realizacji projektu do ogólnodostępnych zasobów elektronicznych włączono: 

z zasobów UMK: 

z zasobów w dyspozycji UKW: 

W ramach zadania retrokonwersji nastąpiło: 

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Poprzedni Następny