O wystawie

Prezentacja wystawy Wirtualna podróż śladami historii przygotowanej z wykorzystaniem platformy Omeka S / Edyta Krużyńska

Ekspozycję przygotowali pracownicy Oddziału Informacji toruńskiej książnicy uniwersyteckiej: Edyta Krużyńska i Dominik M. Piotrowski.

Autorami tekstów merytorycznych są opiekunowie poszczególnych kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Archiwum UMK:

Zdjęcia do wystawy wykonali pracownicy Sekcji Digitalizacji i Zasobów Cyfrowych: Andrzej Korzybski, Piotr Kożurno, Piotr Kurek, Adam Lewandowski, Maciej Mierzejewski, Kinga Rostkowska i Marta Waliszewska, a także Andrzej Skowroński i przedstawiciele firmy Restauro: Jędrzej Musiela i Tomasz Wieczorkowski.

Typologia eksponatów (POPC)

Wystawę przygotowano przy wykorzystaniu otwartej aplikacji Omeka S. W celu strukturyzacji danych zastosowano wiązanie danych (Linked Open Data). W niektórych pozycjach użyto, obsługiwany przez Kujawsko-Pomorską Bibliotekę Cyfrową, International Image Interoperability Framework (IIIF). 

Poprzedni