Repozytorium UKW

Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego / Barbara Łuszczek

Utworzone w 2013 r. Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego obejmuje publikacje i inne materiały pracowników i doktorantów UKW związane z nauką i dydaktyką, które łącznie liczą ponad 7 tys. jednostek, w tym 1 800 dokumentów zdeponowanych w ramach projektu.

Składają się na nie monografie naukowe, czasopisma i wydawnictwa zbiorowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a następnie Akademii Bydgoskiej i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, dokumentujące, a jednocześnie upowszechniające dorobek bydgoskiej uczelni.

Są to publikacje z lat 60-tych, 70-tych XX w. i późniejsze, dotyczące różnych zagadnień, m.in. nauki, kultury, bibliotek, Bydgoszczy, Polski, edukacji. Repozytorium ma charakter otwarty, a opiekuje się nim Oddział Informacji Naukowej Biblioteki UKW.   

Poprzedni Następny