Sprawozdania XIX i XX w.

Sprawozdania towarzystw naukowych i gimnazjów regionu kujawsko-pomorskiego z XIX i XX w. to zaledwie fragment ogromnego, ponad 40 tys. zbioru, należącego do Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, a obejmującego zasięgiem terytorialnym tereny Cesarstwa Niemieckiego oraz Austro-Węgier i w niewielkich ilościach - z pogranicza tych państw, np. z terenów dzisiejszej Danii czy Francji. W ramach projektu do digitalizacji przeznaczono sprawozdania związane z terenami obecnej północnej Polski, łącznie 3 900 obiektów. 

Geschichte des Thornschen Gymnasiums - s. tyt.

Vierzigster Jahresbericht des Königliches Realgymnasium zu Bromberg - s. tyt.

Najstarsze sprawozdania pochodzą z 1825 r. z gimnazjum w Braniewie, z 1826 r. z Torunia oraz z Bydgoszczy i Chojnic z 1828 r. Ostatnie druki są z lat 30. XX w. Wczesne publikacje zawierają przede wszystkim informacje o działalności szkoły, wykazy nauczycieli, przedmiotów, informacje o uczniach, wykazy lektur, teksty rozpraw nauczycieli (czasem ukazywały się osobnym drukiem), np. zasłużonego dyrektora gimnazjum w Braniewie dr. filozofii Marii Gideona Gerlacha (1789-1845) z Wrocławia.

Städtische Höhere Mädchenschule zu Könitz Wpr. Bericht über das Schuljahr 1908/1909 - s. tyt.

Verzeichnis der Vorlesungen an der Staatl. Akademie zu Braunsberg im Sommersemester 1929 - s. tyt.

Późniejsze sprawozdania zawierały: kroniki, spisy kadry, informacje dotyczące uczniów: wyznania, poprzednie szkoły, np. ludowe, prywatne nauczanie, z jakich terenów pochodzili uczniowie, u kogo zamieszkiwali (rodzice, rodzina, obcy, dojeżdżający), wykaz lektur i informacje o bibliotece, sprawy wychowawcze, kwestie higieny, działalność kół zainteresowań i stowarzyszeń, informacje o współpracy zewnętrznej, działalności charytatywnej, internacie. 

Poprzedni Następny