Platforma wystaw cyfrowych

Portale

O pożytkach z ksiąg cyfrowych

Rękopisy średniowieczne Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu zdigitalizowne w projekcie POPC.

Przejdź do Pulpit administratora aby rozpocząć pracę z Platforma wystaw cyfrowych.