Platforma Wystaw Cyfrowych

Portale

O pożytkach z ksiąg cyfrowych

Rękopisy średniowieczne Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu zdigitalizowne w projekcie POPC.

Opiekun Cyfrowy

Kuratorska opieka cyfrowa zbiorów dziedzictwa kulturowego, a w szczególności kolekcji specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Przejdź do Pulpit administratora aby rozpocząć pracę z Platforma Wystaw Cyfrowych.