Platforma Wystaw Cyfrowych

Portale

Grafika Wileńska 1919-1945

Artyści wileńscy okresu międzywojennego, ich grafiki oraz zaklęte w nich opowieści.

O pożytkach z ksiąg cyfrowych

Rękopisy średniowieczne Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu zdigitalizowane w projekcie POPC.

Opiekun Cyfrowy

Kuratorska opieka cyfrowa zbiorów dziedzictwa kulturowego, a w szczególności kolekcji specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Wirtualna podróż śladami historii

Wirtualna podróż w czasie i przestrzeni śladami kolekcji opublikowanych cyfrowo w ramach programu POPC.

Przejdź do Pulpit administratora aby rozpocząć pracę z Platforma Wystaw Cyfrowych.